IDIT Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numer KRS: 0000923953
ul. Podwale 62A
50-010, Wrocław
Numer kontaktowy: 791-089-617